...........ผู้บังคับบัญชา...........


พ.อ.สยาม สมรรคจันทร
ผอ.กอง สบ.ทบ.
ภาพกิจกรรมของ กสบ.สบ.ทบ.
สุดยอดนักโพส
สุดยอดนักตั้งกระทู้
กระทู้จากกระดานสนทนา
กระทู้ใหม่
ยังไม่มีกระทู้
กระทู้ยอดนิยม
ยังไม่มีกระทู้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
หน่วยงานภายใน สบ.ทบ.
กิจกรรม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

13/07/2016 18:20
คำสั่ง ทบ.(ฉพาะ) ที่ 241/59 ลง 25 พ.ค.59

29/06/2016 15:24
คำสั่ง ทบ(ฉพาะ) ที่ 416/52 ลง 31 มี.ค.52

29/06/2016 15:23
ต้องการค้นหาคำสั่ง
ทบ.(ฉ.) ที่ 416/52 ลง 31 มี.ค.52 คับ

31/05/2016 16:46
ผมจะหาคำสั่งของกระ
ทรวงกลาโหมได้จากที
่ไหน เว็บกรมเสมียนตราก็
เขาไม่ได้ พอมีทางอื่นไหมคับ คำสั่ง เก่า ๆ ของกระทรสงกลาโหมนะ
คับ

26/05/2016 13:26
ผมสมัครสมาชิก ไปแล้ว อนุมัติด้วย ครับ ชื่อ สมาชิกที่สมัคร Natthakorn

10/05/2016 20:54
ขอระเบียบ ทบ./ คำชี้แจงเกี่ยวกับก
ารปฏิบัติในการรายง
านต่อประธานในพิธีแ
ละการกำหนดจุดรายงา
นในพิธีต่างๆ

27/04/2016 16:00
ขออนุญาตครับ ผมขอคำสั่ง ทบ. ที่ ๕๖๘/๒๕๓๒ ลง ๑๓ มิ. ย. ๓๒ ด้วยครับ##ค้นหาเจอ
แล้วครับ แต่ไฟล์ ที่แนบเปิดไม่ได้ ขอคำแนะนำด้วยครับ

04/03/2016 09:49
รบกวนขอ ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต
์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ครับ

22/01/2016 10:13
คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 186/41 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประ
ทวน ดูไม่ได้คับ รบกวนด้วยคับ

22/12/2015 11:49
ค้นหาคำสั่งต่างๆ แล้วเปิดไฟล์ไม่ได้
รบกวนด้วยค่ะ

แบบธรรมเนียม


หน้าที่รับผิดชอบ


      
ทำสำเนาและแจกจ่ายแบบธรรมเนียมของกองทัพบก

     เก็บรักษาแบบธรรมเนียมของกองทัพบก

     การตอบโต้เอกสารทางธุรการเกี่ยวกับแบบธรรมเนียม

     ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารสั่งการหรืออนุมัติหลักการของผู้บังคับบัญชา
           ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
           เครือข่ายของกองทัพบก

     เก็บรักษาระเบียบ คำสั่ง และหลักการของกองทัพบก ด้วยระบบฐานข้อมูล
           อิเล็กทรอนิกส์

     พยัญชนะ และหมายเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องในกองทัพบก
           รวมทั้งควบคุม ระเบียบ และประกาศกองทัพบก

     ออกที่คำสั่งทบ.คำสั่งทบ.(เฉพาะ)รวมทั้งออกวันที่ในใบแก้คำผิด ระเบียบ
           ประกาศทบ.

     แจ้งเวรราชองค์รักษ์ในส่วนของกองทัพบก                                                    

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 15,023,557 ผู้เยี่ยมชม