...........ผู้บังคับบัญชา...........


พ.อ.สยาม สมรรคจันทร
ผอ.กอง สบ.ทบ.
ภาพกิจกรรมของ กสบ.สบ.ทบ.
สุดยอดนักโพส
สุดยอดนักตั้งกระทู้
กระทู้จากกระดานสนทนา
กระทู้ใหม่
ยังไม่มีกระทู้
กระทู้ยอดนิยม
ยังไม่มีกระทู้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
หน่วยงานภายใน สบ.ทบ.
กิจกรรม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

02/12/2016 10:08
สวัสดีครับ รบกวนขอ คำสั่ง กองทัพบก ลับมาก (เฉพาะ) ที่ 92/33 ลง 2 ก.ค.2533 เรื่อง การกำหนดระดับ สป.5 ครับผม

09/11/2016 15:25
รบกวนขอคำสั่ง กห 0401/11375 ด้วยครับ

19/10/2016 12:10
รบกวนขอคำสั่ง ทบ. ที่ 567/44 ลง 26 พ.ย.44 การย้ายข้าราชการชั
้นสัญญา บัตรหน่อยค่ะ พอดีหาแล้วโหลดไม่ไ
ด้ ขอบคุณนะคะ โทร 50529 ร.ต.หญิง ระพีพร

26/09/2016 15:38
สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามวิธี
การค้นหาคำสั่งปฏิบ
ัติหน้าที่ราชการสน
ามย้อนหลังตั้งแต่ป
ี 2546 จนถึงปัจจุบันครับ ถ้าไม่มีขอความกรุณ
าช่วยชี้แนะด้วยครั
บ ว่าไปหาได้ที่ไหนคร
ับ ขอบคุณครับ

26/09/2016 15:36
สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามวิธี
การค้นหาคำสั่งปฏิบ
ัติหน้าที่ราชการสน
ามย้อนหลังตั้งแต่ป
ี 2546 จนถึงปัจจุบันครับ ถ้าไม่มีขอความกรุณ
าช่วยชี้แนะด้วยครั
บ ว่าไปหาได้ที่ไหนคร
ับ ขอบคุณครับ

24/09/2016 10:25
ขอคำสั่ง ส.ต.กองประจำการ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่1302/
36 ลง 19 ต.ค.36 ส่งกลับ niyom0808@hotmail.
com ขอขอบพระคุณมากครับ

02/09/2016 22:09
ทำไมคำสั่งแต่งตั้ง
ยศ นศท ที่จบชั้นปีที่ 3/57 ถึงมีแค่ของ ภูมิภาค และ ส่วนกลาง เฉพาะ กทม แต่ไม่มีของ ปริมณฑล เลยอะ เช่น สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร รบกวน ลงคำสั่งแต่งตั้งยศ
พวกนี้ด้วยนะผมขอร

15/08/2016 11:03
ขอโทษครับ ผมหาคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่๑๒๙๖/
๔๕ลง ๕ พย ๔๕ ไม่พบ กรุณาหาให้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ

11/08/2016 18:37
ขอโทษทีครับ ทำไมผมเห็นแค่คำสั่
งแต่งตั้งยศ นักศึกษาวิชาทหาร เป็นนายทหารประทวนก
องหนุน เฉพาะ บก.มทบ.11 ภูมิลำเนาทหารกรุงเ
ทพมหานคร แต่ผมไม่เห็นคำสั่ง
แต่งตั้งยศ ภูมิลำเนาทหารสมุทร
ปราการเลยอะครับ

03/08/2016 14:26
จะสืบค้นคำสั่ง ทบ.ที่ 1506/48 ลง 28 ม.ค.48 ได้จากที่ไหนครับ

แบบธรรมเนียม


หน้าที่รับผิดชอบ


      
ทำสำเนาและแจกจ่ายแบบธรรมเนียมของกองทัพบก

     เก็บรักษาแบบธรรมเนียมของกองทัพบก

     การตอบโต้เอกสารทางธุรการเกี่ยวกับแบบธรรมเนียม

     ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารสั่งการหรืออนุมัติหลักการของผู้บังคับบัญชา
           ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
           เครือข่ายของกองทัพบก

     เก็บรักษาระเบียบ คำสั่ง และหลักการของกองทัพบก ด้วยระบบฐานข้อมูล
           อิเล็กทรอนิกส์

     พยัญชนะ และหมายเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องในกองทัพบก
           รวมทั้งควบคุม ระเบียบ และประกาศกองทัพบก

     ออกที่คำสั่งทบ.คำสั่งทบ.(เฉพาะ)รวมทั้งออกวันที่ในใบแก้คำผิด ระเบียบ
           ประกาศทบ.

     แจ้งเวรราชองค์รักษ์ในส่วนของกองทัพบก                                                    

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 15,334,101 ผู้เยี่ยมชม