เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรมของ กสบ.สบ.ทบ.
สุดยอดนักโพส
สุดยอดนักตั้งกระทู้
กระทู้จากกระดานสนทนา
กระทู้ใหม่
ยังไม่มีกระทู้
กระทู้ยอดนิยม
ยังไม่มีกระทู้
ราคาน้ำมันวันนี้
...........ผู้บังคับบัญชา...........


พ.อ.สยาม สมรรคจันทร
ผอ.กอง สบ.ทบ.
หน่วยงานภายใน สบ.ทบ.
กิจกรรม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

18/02/2015 08:23
เข้าไปดูคำสั่งว่าท
ี่ยศ กองการกำลังพล สบ. ไม่ได้ครับ

24/12/2014 15:38
ขออนุญาตครับ กระผมอยากทราบว่า การไปประกอบพิธีฮัจ
ย์ จะต้องส่งหลักฐานอะ
ไรบ้างคับ

02/12/2014 11:28
ขอระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการปฏิบั
ติต่อเชลยศึก พ.ศ.2513 ครับ ร.อ.ชัยพร newrecond2@hotmail
.com ครับ

04/11/2014 20:53
มีข้อจำกัด กรณีไม่รู้ที่คำสั่
ง ลงวันเดือนปีอะไร ไม่สามารถสืบค้นได้

24/06/2014 16:07
ขอหลักเกณฑ์การเปลี
่ยนเหล่าของนายทหาร
ประทวน

06/06/2014 11:31
พ.ท.มานิตย์ ประทุมศิริ รบกวนขอสำเนาคำสั่ง
ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1499/28, 554/30, 1164/30 เรื่องเลื่นยศนายทห
ารประทวน และ คำสั่ง กห.ที่ 39/37 เรื่องเลื่อนยศนายท
หารสัญญาบัตร

05/06/2014 09:29
ส.อ.ยุทธพงษ์ วิรัช maw101maw@hotmail.
com ขอสำเนา คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที
่ ๘๒๓/๔๗ ลง ๗ ก.ค. ๔๗ และ คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที
่ ๑๗๒/๔๘ ลง ๑๕ ก.พ. ๔๘ ส่งกลับมาทาง maw101maw@hotmail.
com ขอบคุณมากครับ

29/05/2014 12:00
รบกวนขอระเบียบการข
อเปลี่ยนเหล่าของนา
ยทหารประทวน

14/05/2014 10:48
คำสั่งบรรจุ นนส.ทบ.เหล่า ร. หลักสูคร 1 ปี ปี 56 (หลักศูตรพิเศษ) คำสั่งออกยังครับ ผมจะดำเนินการทำเบิ
กค่าปีกครับ จนท.สาย 1 ร.31 พัน.1 รอ. ครับ

26/03/2014 10:44
การค้นหาคำสั่งถ้าไ
ม่รู้ เลขที่หนังสือจะทำอ
ย่างไรครับ ผมจะค้นหาคำสั่ง เงินเพิ่มสำหรับการ
สู้รบ ครับ

แบบธรรมเนียม


หน้าที่รับผิดชอบ


      
ทำสำเนาและแจกจ่ายแบบธรรมเนียมของกองทัพบก

     เก็บรักษาแบบธรรมเนียมของกองทัพบก

     การตอบโต้เอกสารทางธุรการเกี่ยวกับแบบธรรมเนียม

     ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารสั่งการหรืออนุมัติหลักการของผู้บังคับบัญชา
           ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
           เครือข่ายของกองทัพบก

     เก็บรักษาระเบียบ คำสั่ง และหลักการของกองทัพบก ด้วยระบบฐานข้อมูล
           อิเล็กทรอนิกส์

     พยัญชนะ และหมายเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องในกองทัพบก
           รวมทั้งควบคุม ระเบียบ และประกาศกองทัพบก

     ออกที่คำสั่งทบ.คำสั่งทบ.(เฉพาะ)รวมทั้งออกวันที่ในใบแก้คำผิด ระเบียบ
           ประกาศทบ.

     แจ้งเวรราชองค์รักษ์ในส่วนของกองทัพบก                                                    

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 12,409,784 ผู้เยี่ยมชม