รายชื่อ ราชองครักษ์เวรและนายตำรวจราชสำนักเวร


เดือน

สถานที่

มกราคม 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

กุมภาพันธ์ 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

มีนาคม 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

เมษายน 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

พฤษภาคม 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

มิถุนายน 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

กรกฏาคม 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

สิงหาคม 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

กันยายน 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

ตุลาคม 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังวล

วังศุโขทัย

พฤศจิกายน 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังล

วังศุโขทัย

รอ. ขอแก้ไข มีข้อความบางตอนคลาดเคลื่อน ลง 04 พ.ย. 59) *

ธันวาคม 2559

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระตำหนัก จักรีบงกช

วังไกลกังล

วังศุโขทัย แก้ไขแล้ว เมื่อ วันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๕๙,๑๑๐๐

สำหรับ เวร 904 ที่ลงเว็บไปในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย. ๕๙ นั้น รอ. ขอแก้ไข


#mce_temp_url# #mce_temp_url#


กรุณา กด F5 เพื่อ Refresh ข้อมูล (กรณีที่เครื่องมีปัญหาเปิดแล้วยังเป็นข้อมูลเก่า)

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 15,334,099 ผู้เยี่ยมชม