รายชื่อ นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

 

 

เดือน สถานที่

 

มกราคม 2562

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท และ พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

กุมภาพันธ์ 2562

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และเรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

มีนาคม 2562

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และเรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

เมษายน 2562

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และเรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ้นด้วยกระดาษยาว

พฤษภาคม 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4
มิถุนายน 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ้นด้วยกระดาษยาว

กรกฏาคม 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ปริ๊นด้วยกระดาษยาว

สิงหาคม 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

กันยายน 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

ตุลาคม 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท และ พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

พฤศจิกายน 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท และ พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4


ธันวาคม 2561จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 17,333,190 ผู้เยี่ยมชม