...........ผู้บังคับบัญชา...........


พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์
ผอ.กอง สบ.ทบ.
มุมสนทนา
ไปยังห้องสนทนา
 
สืบค้น ระเบียบ คำสั่ง กองทัพบก และสำเนาแจกจ่าย นขต.ทบ.


การใช้งานระบบมี 2 แบบ

แบบที่ 1 ระบบเก่า สมาชิกสามารถล็อกอินเข้าระบบใช้งานได้เลย

แบบที่ 2 ระบบใหม่ ผู้ใช้สามารถเข้าไปสมัครและใช้งานระบบสืบค้นได้เลยที่ ระบบงานลงทะเบียนจำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 17,333,182 ผู้เยี่ยมชม