เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรมของ กสบ.สบ.ทบ.
สุดยอดนักโพส
สุดยอดนักตั้งกระทู้
กระทู้จากกระดานสนทนา
กระทู้ใหม่
ยังไม่มีกระทู้
กระทู้ยอดนิยม
ยังไม่มีกระทู้
ราคาน้ำมันวันนี้
...........ผู้บังคับบัญชา...........


พ.อ.สยาม สมรรคจันทร
ผอ.กอง สบ.ทบ.
หน่วยงานภายใน สบ.ทบ.
กิจกรรม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

25/06/2015 21:30
รบกวนขอสำเนาตสั่ง ทบ.(ฉ.) ที่ 120/30 ลง 15 มิ.ย.30 และคำสั่ง ทบ.ฉ.) ที่ 735/31 ลง 27 เม.ย.31 ขอขอบคุณล่วงหน้าคร
ับ (จ.ส.อ.สุรวัฒน์ พวงแก้ว)

04/06/2015 17:37
คำสั่ง ทบ.ที่ 120/2544 เรื่อง คำแนะนำการใช้ กปล. ขนาด 5.56 มม. กับ ปลย. ขนาด 5.56 มม. ที่มีเกลียวลำกล้อง
7 นิ้ว/รอบ และ 12 นิ้ว/รอบ ไฟล์เสียดาวน์โหลดไ
ม่ได้ ขอความกรุณาช่วยแก้
ไขให้ดาวน์โหลดได้ด
้วยครับ

05/05/2015 15:13
คำสั่ง ทบ. ที่ ๓๗/๒๕๕๘ ลง ๒๗ ม.ค.๕๘ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก
ารเลื่อนฐานะนายทหา
รประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบั
ตร (ประเภทไม่มีวุฒิ) ครั้งที่ ๔ ไม่มีในระบบครับ..

11/04/2015 15:15
กระผม จ.ส.อ.ศรายุทธ ศรีขุนทด สังกัด กอง สพบ.พล.ร.6 ต้องการ คำสั่ง ทบ.ที่ 120/2544 เรื่อง คำแนะนำการใช้ กปล. ขนาด 5.56 มม. กับ ปลย. ขนาด 5.56 มม. ที่มีเกลียวลำกล้อง
7 นิ้ว/รอบ และ 12 นิ้ว/รอบ ที่อยู

02/04/2015 22:01
ขอสำเนาคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓๓๔/๓๔ เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบ ลง ๑๖ ก.ค.๓๔

18/02/2015 08:23
เข้าไปดูคำสั่งว่าท
ี่ยศ กองการกำลังพล สบ. ไม่ได้ครับ

24/12/2014 15:38
ขออนุญาตครับ กระผมอยากทราบว่า การไปประกอบพิธีฮัจ
ย์ จะต้องส่งหลักฐานอะ
ไรบ้างคับ

02/12/2014 11:28
ขอระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการปฏิบั
ติต่อเชลยศึก พ.ศ.2513 ครับ ร.อ.ชัยพร newrecond2@hotmail
.com ครับ

04/11/2014 20:53
มีข้อจำกัด กรณีไม่รู้ที่คำสั่
ง ลงวันเดือนปีอะไร ไม่สามารถสืบค้นได้

24/06/2014 16:07
ขอหลักเกณฑ์การเปลี
่ยนเหล่าของนายทหาร
ประทวน

แผนกพิธีการ

หน้าที่รับผิดชอบ


       อำนวยการ ประสารงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี
             งานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ รวมถึงการจัดข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
             ไปรับ-ส่งเสด็จและเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่างๆ

       ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเวรและเปลี่ยนเวรราชองครักษ์
             ในส่วนของกองทัพบก การขอพระราชทานเพลิงศพ
             และการออกประกาศชมเชยกองทัพบก

       บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 12,904,847 ผู้เยี่ยมชม