06/08/2013 17:04 sunanchai เมื่อไรคำสัง บรรจุ สิบตรีใหม่จะออกคับ

06/08/2013 17:05 sunanchai ตอนนี้จะไปเรียจู่โจมก็ไปไ
ม่ได้คับ


06/08/2013 17:05 sunanchai ชวยผมหน่อยคับ

06/08/2013 22:09 KsbArmy คำสั่งบรรจุจะออกตอนไหนนั้
น ให้สอบถามหน่วยของท่านครับ
ว่าได้ตั้งเรื่องและส่งเรื
่องมายัง สบ.ทบ.หรือยัง ถ้าส่งมาแล้วก็ไม่เกิน 1 เดือนคำสั่งก็น่าจะออกนะคร
ับ ยังไงแล้ว โทรหาเจ้าหน้าที่ของ สบ


06/08/2013 22:11 KsbArmy หมายเลข 97546 (กองการกำลังพล) คุณ สมใจ

12/10/2013 12:19 pommy มีบางคำสั่งที่ยัง โหลดไม่ได้ เพราะตอนนี้เซิฟกำลังปรับป
รุงใช่ไหมครับ


21/10/2013 15:26 KsbArmy ครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับ รออีกนิดครับGrin

10/02/2014 16:46 tonkvb62 พีี่ครับ ผมรบกวนสอบถามหน่อยคับ เราจะโหลด แบบพิมพ์สาย พธ. ทบ.465 - 301 ได้ที่ไหนคับ

10/02/2014 16:46 tonkvb62 Sad

19/02/2014 11:05 ltc pronchai sangho สมาชิกเหล่า สบ. ท่านใดป่วยด้วยโรคระดับน้ำ
ตาลในเลือดสูง อันตรายถึงเสียชีวิตได้ ผมอยากจะแนะนำสมุนไพรลดระด
ับน้ำตาลในเลือดครับ


13/03/2014 10:58 don499 ผมอยากจะสอบถามเรื่องการดา
วโหลดคำสั่งเลื่อนยศ คำสั่งเงินเดือนปีเก่าๆๆนะ
คับ สามารถดาวโหลดได้หรือเปล่า
ครับ


18/03/2014 09:03 patyatith ผมจะเข้าดูคำสั่งเลื่อนยศ ณ ปัจจุบันยังไงครับ

18/03/2014 09:04 patyatith หน้าเว็ปไม่เหมือนเดิมครับ
หาที่เปิดไม่เจอครับ


19/03/2014 08:49 patyatith ผมจะเข้าดูคำสั่งเลื่อนยศ ณ ปัจจุบันยังไงครับ

19/03/2014 08:50 patyatith ไม่ต้องรีบนะครับ เร็วหน่อยก็ดี

19/03/2014 08:51 patyatith ขอบคุณครับ

19/03/2014 08:52 patyatith ว่าที่ พ.ท.ชไนร์เดอร์ รักชาติ

26/03/2014 10:47 manop21 ในกรณี ไม่รู้เลข หนังสือ จะค้นหาอย่างไรครับ ผมจะหาคำสั่ง เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบน่
ะครับ


27/03/2014 11:04 amorn panij ประกาศเปลี่ยนชื่อสกุลนายท
หารสัญญาบัตร


31/03/2014 14:55 manop21 คำสั่ง พสร.ปี 54 ของส่วนกลางออกยังครับ

04/04/2014 15:52 OatOtomo คำสั่งของปี ๕๗ ยังไม่มีในเว็บไซต์เลยครับ
มีถึงแค่ ๕๖ รบกวนช่วยอัพเดท ด้วยครับ


23/05/2014 17:43 blacktiger ผมจะเข้าดูคำสั่งเลื่อนยศ ณ ปัจจุบันยังไงครับ

23/05/2014 17:46 blacktiger ไม่ทราบเลขที่หนังสือ มีแต่ชื่อครับคำสั่งเลื่อน
ยศจาก ร.ท.เป็น ร.อ. ( ร.ท.สุรเดช ปานช้าง)รบกวนช่วยด้วยครับ


12/06/2014 12:46 Surintorn2533 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งยศ นนส. รุ่นที่ 1/56 เหล่า สพ.ออกยังครับ

01/07/2014 12:32 witsanukon ขอคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดื
อนข้าราชการชั้นสัญญาบัตร เม.ย.๕๔ และ ต.ค.๕๔ ครับ ขอบคุณครับ


03/09/2014 11:56 AKHARIT พวกคำสั่ง กห. นี้หาที่ใหนได้ครับ

10/02/2015 10:27 somprasong รบกวนขอคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 2177/28, 1277/28, 1201/28 หน่อยค่ะ เข้าไปที่หน้าติดต่อแต่ไม่
สามารถส่งข้อความได้ค่ะ ขอบคุณค่ะSmile


17/02/2015 11:17 sergaernt จะเข้าไปดูคำสั่ง ว่าที่ยศ นายทหารประทวนครับ เข้าเว็บ สบ.ทบ.ไม่ได้ครับ ทำอย่างไรดีFrownFrown

28/02/2015 09:20 boonlert ผมขอความอนุเคราะห์ช่วยส่ง
สำเนาคำสั่ง กห ที่ 560/2552 ลง 30 ก.ค.52เป็นคำสั่งว่าที่ ร.อ. ได้สูญหายค้นหาจากหน่วยอื่
นแล้วก็ไม่มีขอขอบคุณครับ.
...พ.ต.บุญเลิศ จงดู สด.อ.ขนอม จว.น.ศ.


11/03/2015 10:40 ltc pronchai sangho ขอรบกวนสำเนาคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1159/33 ลง 12 มิ.ย.33 1 ฉบับครับ หาในเมนูค้นหาคำสั่ง ไม่ได้ลงไว้คับ

11/03/2015 11:19 KsbArmy คำสั่ง ที่ เฉพาะ ปี 2528

11/03/2015 11:19 KsbArmy ลงให้แล้วค่ะ เข้าไปดาวโหลดได้เลย

11/03/2015 11:20 KsbArmy คำสั่ง กห ที่ 560/2552 ไปเปิดดูในเล่มที่เก็บของแ
บบธรรมเนียมแล้ว ไม่มีค่ะ


11/03/2015 11:21 KsbArmy คำสั่ง ทบ.เฉพาะที่ 1159/33 สามารถเข้าไปดาวโหลดได้แล้
วค่ะ


19/04/2015 12:36 patyatith รบกวนขอ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่2291/32 ลง 28 พ.ย.32 กับคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่581/28 ลง 19เม.ย.28 หน่อยค่ะ เข้าไปค้นแล้วไม่เจอค่ะ ขอบพระคุรค่ะ

04/05/2015 13:16 pattrawut ขอความกรุณา ขอระเบียบปฏิบัติประจำกองท
ัพยก ว่าด้วยการกำลังพล พ.ศ.2544 (รปจ.ทบ.(กพ.44)) ด้วยครับ ขอขอบคุณมากครับ


22/07/2015 15:42 lrrp632 คำสั่ง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก
เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (หลักสูตรพิเศษ) ออกยังครับSmileSmile


28/07/2015 12:07 maetoon รบกวนขอคำสั่ง ทบ.ที่ 526/2525 ลง 16 ก.ย.25 เรื่องให้เปลี่ยนนา มหน่วยทหาร ซึ่งสืบค้นเจอแต่ไม่มี link ไปตัวเอกสารครับ ขอบพระคุณครับ(ร.อ. พิชญ์สุกัลย์ ทรัพย์สมบูรณ์)

28/09/2015 12:39 Thesun สวัสดีคับ ทุก ทั่น

28/09/2015 12:40 Thesun ผมเครียดมาก หาคำสั่ง กห ไม่เจอ ขอความอนุเคราะห์ Add หรือ จนท. กรุณาค้นหาคำสั่ง กห ที่ ๖๖/๒๕๓๓ ลง ๒๕ ม.ค. ๓๓ จักได้ไหมครับ (คือคำสั่งว่าที่ร้อยตรี)

18/11/2015 09:53 tongbai ดาวโหลดไม่ได้ครับ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๑๑๓๘/๕๖ ลง ๓๐ ก.ย.๕๖ บำเหน็จ ๕๖ ครึ่งปีหลัง

05/12/2015 05:55 thirayut คำสั่ง ทบ ที่ กห0401/1916ลง28พย28 ไม่มีในสืบค้นครับ จะหาได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ

01/01/2016 16:25 thirayut loginคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ 791/57 ลง 4 ก.ค.57 จะเปิดดูและพิมพ์ทำอย่างไร
ค่ะ มันไม่ขึ้นอะไรเลย


10/02/2016 15:26 lrrp632 ขอสำเนา คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 2070/34 ลง 9 ธ.ค.34 หน่อยครับ SmileSmile

07/09/2017 18:16 Apinan443 ขอสำเนาคำสั่ง ทบ.ที่ 334/2560 ลง 6 มิ.ย.60 เรื่อง เปิดการอบรมนายทหารประทวนเ
ลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญา
บัตร สังกัด ทบ. รุ่นที่ 44 (ชุดที่ 1) และบัญชีรายชื่อครับ


08/12/2017 08:32 KsbArmy .

25/01/2018 13:23 wasan ขอสำเนาคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1239/24 ลง 26 ต.ค.24 และสำเนาคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 575/26 ลง 25 เม.ย.26 ด้วยครับลงในระบบสืบค้นหาเ
ลยก็ได้ครับ


18/05/2018 16:40 chamlee ขอสำเนาคำสั่ง ทบ. ที่ 327/2558 ลง10 มิ.ย.58 เรื่อง เปิดการอบรมนายทหารประทวนเ
ลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญา
บัตร ปี 58 ด้วยครับ รุ่นที่ 42 ครับ


30/05/2018 12:10 apichat banchao ขอทราบว่าปัจจุบัน ยังใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยคำย่อ ปี๔๐ หรือใช้ระเบียบคำย่อของ กห ปี ๕๕ ครับ ปัจจุบันระเบียบของทบ.มีหร
ือไม่ครับและปี ๔๐ ยังใช้อยู่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ


11/02/2019 10:17 apichat banchao การอ่านเลขที่คำสั่งเช่น คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1661/62 อ่านว่า หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ด ทับ หกสอง หรือ อ่านว่า หนึ่งหก หกหนึ่ง ทับ หกสอง ครับ พ.ต.อภิชาติ บานเช้า น.ฝยก./ขว.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3