...........ผู้บังคับบัญชา...........


พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์
ผอ.กอง สบ.ทบ.
มุมสนทนา
ไปยังห้องสนทนา
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 17,333,260 ผู้เยี่ยมชม